Kärnhusets verksamhetsidé

Vi ska bedriva daglig verksamhet med syfte att skapa arbetsmöjligheter/förutsättningar som ökar den enskilde personens deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bedrivas både enskilt och i grupp samt erbjuda mångfald både vad gäller miljö och uppgifter i syfte att stimulera till personlig utveckling.

Vi vill skapa en trygg arbetsmiljö där handledarna bemöter personerna utifrån deras förutsättningar.

Nybakade bullar

Vårt stora fräscha kök!

Brödbak

Köksarbete